Next Move programma

Next Move programma

Vanuit Work N Grow hebben wij het Next Move programma ontwikkeld. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor jongeren tussen 16 en 27 jaar die vastlopen in hun loopbaan. Zij weten bijvoorbeeld nog niet goed welke studie bij hen past, vragen zich af of ze niet beter kunnen gaan werken, zijn geïnteresseerd in een combinatie van werken en leren of het ontbreekt hen aan motivatie om hun huidige opleiding af te maken. 

Het is voor deze groep jongeren heel moeilijk om te bepalen welke opleiding of baan bij hen past. Dat is waar het Next Move programma voor ingezet wordt: de jongeren begeleiden bij het maken van hun next move!

Aanmelding

De professionele coaches van Work N Grow nemen tijdens de overdracht met de aanmelder door wat het profiel van de student is. Daarna zullen wij tijdens een intake met de student zelf een duidelijk beeld schetsen van de behoeftes, verwachtingen en het traject. Het Next Move programma is een aanvulling op de reguliere scholing en oorspronkelijk een programma van acht tot tien weken met voldoende ruimte voor maatwerk. 

Het bestaat uit een reeks activiteiten waarbij aan het einde van het programma de jongeren een helder beeld van zichzelf hebben, ze beter weten waar hun behoeftes liggen en weten wat hun capaciteiten zijn. Het programma geeft ook inzicht in welke opleidingen en banen wellicht beter bij hen passen, maar ook inzicht in welke banen en opleidingen ongeschikt zijn.

 

Het programma

Work N Grow biedt een coachingsprogramma aan van acht weken.
In deze acht weken volgen de studenten twee keer in de week coaching. Het coachingprogramma heeft als doel om studenten succesvol te laten uitstromen naar de arbeidsmarkt en/of een passende opleiding.

Het eerste deel van de coachingssessie is gericht op lifeskills.
Lifeskills zijn vaardigheden die je kunt inzetten om je leven goed op orde te krijgen en te houden. Ze helpen je om te gaan met eisen die aan je gesteld worden. Ze zorgen ervoor dat je tegen weerstand kunt wanneer iets tegenzit.

Het tweede deel van de coachingssessie bestaat uit verschillende bedrijfsbezoeken. Tijdens deze bedrijfsbezoeken kunnen jongeren kennis maken met de verschillende sectoren op de huidige arbeidsmarkt en leren zij over de vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Voorafgaand elk bezoek is er training van één dagdeel waarin elk bedrijfsbezoek wordt voorbereid aan de hand van vragen.
De voorbereiding voor het bedrijfsbezoek zorgt ervoor dat jongeren meer inzicht krijgen in de branche, de werkgever en het bedrijf. De informatie die zij tijdens het bedrijfsbezoek opdoen, wordt uiteindelijk verwerkt en verzameld in een eigen portfolio.

Aan het eind van het programma heeft iedere student een compleet portfolio met daarin een CV, een motivatiebrief en de vragen en verwerking van het bedrijfsbezoek. Is de student na dit coachingsprogramma enthousiast over een van de sectoren of bedrijven die hij of zij heeft bezocht? Dan kan hij of zij zich inschrijven voor een van de opleidingen die daarbij horen of direct aan de slag gaan bij een werkgever.

Interesse?

Voor meer informatie over het programma, de aanmelding en andere vragen kunt u hier contact opnemen.