Next move traject

The next move.

Vanuit Work ’N Grow hebben wij het Next Move-traject ontwikkeld. Dit traject is speciaal bedoeld voor jongeren tussen 16 en 27 jaar die vastlopen in hun loopbaan. Ze weten bijvoorbeeld nog niet goed welke studie bij hen past, vragen zich af of ze niet beter kunnen gaan werken, zijn geïnteresseerd in een combinatie van werken en leren of het ontbreekt ze aan motivatie om hun huidige opleiding af te maken.

Het is voor deze groep jongeren heel lastig om te bepalen welke opleiding of baan bij hen past. Dat is waar het Next Move-traject bij kijken: de jongeren begeleiden bij het maken van hun next move!

De professionele coaches van Work ‘N Grow nemen tijdens de overdracht met de aanmelder door wat het profiel van de student is. Daarna zullen wij tijdens een intake met de student zelf een duidelijk beeld schetsen van de behoeftes, verwachtingen en het traject. Het Next Move-programma is een aanvulling op de reguliere scholing en oorspronkelijk een programma van vijf tot zeven weken met voldoende ruimte voor maatwerk. Het bestaat uit een reeks activiteiten waarbij aan het einde van het traject de jongeren een helder beeld van zichzelf hebben, ze beter weten waar hun behoeftes liggen en weten wat hun capaciteiten zijn. Het programma geeft ook inzicht in welke opleidingen en banen wellicht beter bij hen passen, maar ook inzicht in welke banen en opleidingen  ongeschikt zijn. 

In ongeveer vijf weken tot zeven weken volgen studenten in een groep van maximaal tien personen een traject. Het traject bestaat uit vijf weken dat wordt verdeeld in twee dagdelen per week. Het dagdeel van de training is van 13:00 tot 16:00. Het bedrijfsbezoek bestaat meestal uit vier uur, inclusief de reistijd naar het bedrijf. 

Tijdens de oriëntatie zullen de jongeren kennis maken met de verschillende sectoren op de huidige arbeidsmarkt en leren zij over de vaardigheden die ervoor nodig zijn. Elke week worden bedrijven uit verschillende sectoren bezocht. Voor elk bezoek is er een dagdeel training waarin elk bedrijfsbezoek wordt voorbereid aan de hand van vragen. Deze zijn bedoeld om de jongeren meer inzicht te geven over de branche, de werkgever en het bedrijf. De informatie die zij na het bedrijfsbezoek werven worden uiteindelijk verzameld in een portfolio. 

Aan het eind van het traject heeft iedereen een compleet portfolio met daarin onder andere een cv, motivatiebrief en de onderzoeken van elk bedrijfsbezoek.

Is de jongere na dit traject enthousiast over een sector of een van de bedrijven die bezocht zijn, dan kan hij of zij zich inschrijven voor een van de opleidingen die hierbij horen of direct aan de slag bij de werkgever. Op deze manier wordt het doel van het traject behaald, namelijk de uitstroom naar de arbeidsmarkt en/of opleiding.

Next Choice-traject.

Het Next Choice-traject is speciaal opgezet voor studenten die afstuderen. Wij bieden extra ondersteuning aan en helpen ze met de volgende stap na het behalen van hun diploma. What’s next?

Onze Next coaches geven individueel en groepsgewijs advies over scholingsmogelijkheden,

financiële regelingen, arbeidsmarktinformatie en sollicitatietips. Wij bieden de studenten hulp bij het zoeken van een baan of een vervolgopleiding en bij het verbeteren van hun netwerk.

Er wordt een plan van aanpak gemaakt en de voortgang wordt geregistreerd. Uiteindelijk worden de behaalde resultaten in kaart gebracht. De coaches onderhouden hierbij nauw contact met de betreffende opleidingen.

Wij vinden een goed netwerk belangrijk en bouwen daarom met de ex-studenten een Alumninetwerk op. Zo kunnen zij zowel nu als in de toekomst in contact blijven met hun college. Dit Alumninetwerk kan ingezet worden om de ex-studenten een passend aanbod te doen. Dit gebeurt aan de hand van hun behoeften in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. De ex-studenten worden daarnaast geënthousiasmeerd om een actieve rol te spelen bij de huidige studenten in de vorm van peer to peer coaching, buddy-systeem en het geven van gastcolleges.

Onze Next Coaches zijn inzetbaar voor de studenten die vanuit de opleidingen worden voorgedragen voor extra begeleiding. Wij motiveren en begeleiden studenten tijdens hun opleiding en bij de overstap naar de arbeidsmarkt (of vervolgopleiding).

Wij willen ze zo goed mogelijk coachen en motiveren voor de vervolgstappen en daarom wordt er eerst een plan met de student gemaakt. Waar zijn ze goed in? En wat zijn juist hun knelpunten? In samenwerking met de collega’s op de opleiding verzorgen wij eventueel workshops en/of trainingen op het gebied van solliciteren en werknemersvaardigheden. Wij gaan dan op zoek naar passende functies en begeleiden de studenten actief bij de overstap naar werk of de overstap naar een vervolgopleiding.

De coaches zijn het aanspreekpunt voor het team voor de (warme) overdracht naar de arbeidsmarkt of naar de gemeente. Wij onderhouden het contact met de jongerenpunten- of loketten van de gemeenten en dragen op deze manier aan bij het bevorderen van de samenwerking tussen het onderwijs en de gemeenten.

Next Job

Een van onze trajecten die zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het Learn2Work-traject.

Door ons team van professionals worden kandidaten tijdens dit traject extra intensief begeleid naar werk. Het traject omvat onder andere een training waarin kandidaten gaan werken aan belangrijke punten zoals:

  • Weerbaarheid;
  • Communicatie- en presentatievaardigheden;
  • Empowerment;
  • Netwerkvaardigheden.

Tegelijkertijd wordt er samen met de kandidaten actief gezocht naar een betaalde baan die aansluit bij de wensen van de kandidaat. Hierbij gebruiken wij een manier van solliciteren die helpt bij het creëren van meer inzicht in de arbeidsmarkt en de mogelijkheden van de kandidaten.

Wij hebben een specifieke werkwijze waarbij elke kandidaat persoonlijk en intensief wordt begeleid; met deze werkwijze kunnen wij maatwerk leveren en zorgen voor een duurzame plaatsing.

Voor meer informatie over het traject, onze werkwijze en andere vragen kunt u contact met ons opnemen.

Interesse?

Voor meer informatie over het programma, de aanmelding en andere vragen kunt u hier contact opnemen.